Józef E. Rawicz Popławski
Jeśli czegoś nie zrozumiesz, nie oceniaj - uszanuj.
Nie wszystko jest na poziomie Twojej świadomości.
                           motto z książki - " Pogranicza Bio i Psychoenergoterapii "  J.R. Popławski


STRONA    W   TRAKCIE  KOMPLEKSOWEJ   REALIZACJIsprawy sporne, wyjaśnienia

                                                                
sprawy sądowe

SPRAWY SPORNE,  WYJASNIENIA

Czego w Polsce nienawidzą?  Odrębności, suwerenności i kariery,
a miarą sukcesów jest ilość wrogów.

              W związku z faktem, że w okresie ostatnich 3 lat pojawiło się szereg informacji w mediach oraz portalach internetowych dyskredytujących, obrażających a także zniesławiających moją osobę, podjąłem decyzję podania do publicznej wiadomości rzetelną prawdę, stanowiącą o moim statusie.

Do czasu upublicznienia przeze mnie wszystkich posiadanych dokumentów, zamieszczam poniżej część z nich pokazujących stan faktyczny a równocześnie dokumentując haniebne, kompromitujące prawo i sprawiedliwość RP  stanowisko organów ścigania i sądów.

                                                                 Komunikat - informacjaKraków, 13.01.2009

   W związku z zaistniałymi działaniami w mas mediach zniesławiającymi
i dyskredytującymi moją osobę, narażającymi równocześnie mnie na szwank
i utratę dobrego imienia, jak też informacjami upublicznianymi przez Rzecznika Prasowego Prokuratury Okregowej w Krakowie, które  stawiają moją osobę w niekorzystnym świetle - mimo iż do dnia dzisiejszego nie zostało mi udowodnione an
i potwierdzone jakimkolwiek prawomocnym wyrokiem naruszenie prawa (wszystkie sprawy są nadal w toku) o naruszeniu artykułu 58 ust. 2 o zawodzie lekarza i lekarza dentysty,

niniejszym informuję ...
... że od momentu ukazania się tegoż komunikatu wszystkie pojawiające się artykuły lub informacje dyskredytujące lub zniesławiające moją osobę, będą podstawą do wystąpienia przeze mnie na drogę sądową, jako naruszenie moich dóbr osobistych, co jest obrazą
art. 
212 § 1, 2 i 3 kk oraz
art. 216 §1 i 2 kk.

     Wszystkie dotychczasowe zamieszczone inwektywy i silenie się na autorytatywną opinię  w internecie i na forum przez nie do końca upośledzonych " intelektualistów " i " znawców " Medycyny Komplementarnej, uważam za potwierdzenie mojego sukcesu i niepowtarzalności na tym polu.

Jeśli żyjesz uczciwie, nie dbaj o opinię podłych ludzi, oni się i tak zatrują własnym jadem.

                                                                                                            
/-/Józef Rawicz Popławski

               Krytyk i eunuch są z tej samej parafii,
                                obydwaj wiedzą jak, ale żaden nie potrafi.

Informuję, że na zawsze odszedłem z wykonywania zawodu lekarza medycyny naturalnej i psychologa, nie jestem czynny zawodowo, nie prowadzę działalności gospdarczej, a moja strona nie służy reklamie mojej osoby, a jedynie przedstawia patologię polskiego Wymiaru (Nie)Sprawiedliwości i świadome znęcanie się funkcjonariuszy publicznych nad jednostką społeczną, która ujawnia dowody łamania prawa przestępców w togach.


(c) Anna Doris  - www.annadoris.cba.pl