Józef E. Rawicz Popławski
Jeśli czegoś nie zrozumiesz, nie oceniaj - uszanuj.
Nie wszystko jest na poziomie Twojej świadomości.
                            motto z książki - " Pogranicza Bio i Psychoenergoterapii "  J.R. Popławski


STRONA W  TRAKCIE  KOMPLEKSOWEJ  REALIZACJI


ARCHIWUM


03.07.2009 - Wdzięczność Kardynała

19.05.2009 - Klęsla TVN

07.05.2009 - Poczatek Sukcesu

09.10.2009 - Opinia Sądowo Lekarska

6.01.2010 - Powieszony na kracie


06.11.2010 Życiorys J. Kaczyńskiego
15.02.2010 - "Fenomen" Prokuratury


  
     10.10.2010

"Chcemy prawdy, nawet tej niewygodnej"
Jarosław Kaczyński
(z przemówienia pod Pałacem Prezydenckim z dnia 10.10.2010)

chcesz? - to masz !!!

 Chcę sprostać wyzwaniu prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, bo dotychczas nie odważyłem się publikować jego portretu psychologicznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauki, będącego efektem finalnym funkcjonalnej asymetrii mózgu delikwenta wg  światowej sławy neurochirurgów Izabeli Myers - Briggs i Hansa Jurgena Eysencka i pokazać głęboko skrywaną prawdziwą osobowość "wielkiego" polityka PiSu, dla którego rzekomo najważniejsza jest Polska.

  Między innymi za moje propagowanie tej bezinwazyjnej metody psychoanalizy człowieka za czasów PiS zostałem haniebnie skazany na dwa lata pozbawienia wolności przy udokumentowanej bezpodstawności zarzutów. Ale cóż wyrok Sądu jest wydany przez niezawisłego sędziego. Do dnia dzisiejszego nie została zakończona sprawa aktu łasku.

    Przedstawiam na swojej stronie psychoanalizę Jarosława Kaczyńskiego do Waszej oceny jego osobowości, a jeszcze raz podkreślam, że jest to synteza wartości  54-letnich badań naukowych zarówno naukowców angielskich jak i rosyjskich, a na moim programie - tejże psychoanalizy pracuje Pentagon.plik do pobrania w pdfPoniżej zamieszkam charakterystykę opisową Jarosława Kaczyńskiego jako informację wynikową cech charakterologicznych i osobowości Jarosława Kaczyńskiego.
Dla zapoznania się ze szczegółowym opisem psychoanalizy zachęcam do pobrania pliku.


CHARAKTERYSTYKA OPISOWA
Jarosława Kaczyńskiego

Osoba ta stara się wszystkim przypodobać i olśnić ich swą mądrością. Skrzętnie zbiera swe doświadczenia życiowe a rezultatami swych obserwacji i wniosków chętnie dzieli się z innymi. Myśli swe potrafi wyrazić bardzo zręcznie i umie im nadać ładną formę. Bardzo troszczy się o opinię, stara się pozyskać uznanie swego otoczenia i chciałby się wszystkim przypodobać.

Chętnie bardzo przemawia na różne tematy i debatuje  nad różnorodnymi zagadnieniami, a jego bystra i żywa inteligencja znajduje w tym wówczas swe ujście. Potrafi umiejętnie przedstawić własne poglądy, oświetlając je przy tym jak najbardziej różowo – jednakże przedtem pragnąłby poznać również zdanie swego otoczenia.

Nie lubi obcować z ludźmi nierozwiniętymi, niewykształconymi lub małomównymi. Zadaje się z nimi w wypadkach wyjątkowych i chyba tylko po to, aby ich olśnić swą mądrością. Chętnie opowiada dowcipy i wyśmiewa się z innych, a jego zdolności humorystyczne są dość duże.

Charakter jego jest chwiejny i zmienny – ale przy całej swej zmienności zawsze cechuje go umiłowanie wolności. Pragnie on bowiem zawsze działać na własną rękę i wedle własnego zdania – ale nieraz brak mu koniecznego doświadczenia i dostatecznej wiedzy.

Wady jego to zbytnia chwiejność a gdy jest nierozwinięty dostatecznie – przejawia wówczas zbytnią gadatliwość. W słowach takiego gaduły trudno jest wówczas doszukać się treści i sensu. Typ nieuświadomiony moralnie – może nawet stać się oszukańczym, a poglądy swe wówczas zmienia odpowiednio do korzyści materialnych. Osoba w postępowaniu kieruje się intuicją, robi wszystko po swojemu, nie zważa na logikę, zdrowy rozsądek i racjonalne myślenie. Ma skłonności do podejmowania działań bez zastanowienia, zważa na opinię otoczenia, pragnie się przypodobać gdyż ma małe poczucie własnej wartości. Żyje w świecie iluzji, jego psychika jest bardzo silnie destabilizowana, dlatego istnieje prawdopodobieństwo zaburzeń nerwowo – psychicznych, aż po psychopatię, głównie w chwilach depresji, stłumienia rozumu praktycznego. W tym stanie jego psychice nie wystarcza energii psychicznej dla przyjęcia realnej rzeczywistości. Włącza się cenzura - Osoba taka może okazywać pasywną uczciwość, pozostając biernym, zajętym swoim światem wewnętrznym, zgodnie z instynktem zadowolenia. Mogą zaistnieć u takiej osoby przejawy dobroci, skłonności do ofiarności i pomocy, jednakże wynika to bardziej ze strachu przed obwinieniem ze strony innych o niewypełnienie obietnic, nakazów. Często w takich momentach może obrażać i obwiniać swoich konkurentów. Nie przebiera wtedy w środkach a zaślepiony swoimi emocjami jest agresywny, apodyktyczny i nieprzewidywalny w swoim postępowaniu.

Przejawia instynkt egocentryzmu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że człowiek ten w życiu codziennym będzie zachowywał się nieadekwatnie, nierealistycznie, z przewagą instynktów egocentryzmu i zadowolenia.

Choroby jakie mu grożą to dolegliwości płuc, cierpienia nerwowe i choroby krwi. We wszystkich okazjach życiowych daje sobie umiejętnie radę i przygotowany jest na wszelkie niespodzianki życiowe. W każdej chwili gotów jest do obrony swych interesów.


więcej na temat niewerbalnej psychoanalizy osobowości ---> www.jrp.hg.pl/reklama

(c) Anna Doris  - www.annadoris.cba.pl