Józef E. Rawicz Popławski
Jeśli czegoś nie zrozumiesz, nie oceniaj - uszanuj.
Nie wszystko jest na poziomie Twojej świadomości.
                            motto z książki - " Pogranicza Bio i Psychoenergoterapii "  J.R. Popławski


STRONA W  TRAKCIE  KOMPLEKSOWEJ  REALIZACJI


ARCHIWUM


03.07.2009 - Wdzięczność Kardynała

19.05.2009 - Klęsla TVN

07.05.2009 - Poczatek Sukcesu

09.10.2009 - Opinia Sądowo Lekarska

06.01.2010 - Powieszony na kracie


06.11.2010Życiorys J. Kaczyńskiego
15.02.2010 - "Fenomen" Prokuratury


  
     Początek sukcesu
07.05.2009

Dnia 07.05.2009 r. kolejny haniebny wyrok Sądu Rejonowego Kraków Śródmieście Wydział II Karny z art. 58 ust. o zawodzie lekarza  ANULOWANY przez Sąd Okręgowy Wydział IV Karny Odwoławczy.

            W dniu 07.05.2009 r.  został  anulowany haniebny skazujący mnie wyrok  Sądu Rejonowego Kraków Śródmieście Wydział II Karny oparty na bezpodstawnych zarzutach postawionych przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście uwzględniający w apelacji wszystkie podniesione nieprawidłowości  nierzetelnego i tendencyjnego procesu I instancji.
         Nie jest to jeszcze finał, ale początek kolejnego sukcesu.
     Mając przykład rzetelności, bezstronności i uwzględnienia całego materiału dowodowego w sprawie oraz swobodnej a nie dowolnej oceny tegoż materiału przez Sąd Okręgowy Wydział IV Odwoławczy zaczynam ponownie wierzyć w rzetelność prawa w Polsce.
Wierzę, że sprawiedliwości  stanie się zadość.


                 Czteroletnie pastwienie się mas mediów na stronach internetowych na skutek stworzonej mistyfikacji mojego rzekomego przestępstwa z art. 58 ust. 2 o zawodzie lekarza i lekarza dentysty  przez prok. Prokuratury Kraków Śródmieście Edytę Kuśnierz i Jolantę Śliwę zmobilizowało mnie do wystąpienia do ABW, CBŚ, Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego i Prokuratury Apelacyjnej z wnioskiem w wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w celu udokumentowania przestępstwa jakiego dokonały w/w osoby z  art. 231 i  235 kk tj. niedopełnienie obowiązku i  przekroczenie  uprawnień  funkcjonariusza państwowego.

                 W uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy zarówno w sprawie IV Ka 288/08 z dnia 01.04.2008 do prowadzonej sprawy o sygn. akt. II K 2042/06/S jak i IV Ka 334/09 z dnia 07.05.2009 do prowadzonej sprawy o  sygn. akt II K 450/06/S stwierdził ewidentną bezpodstawność zarzutów co jest pogwałceniem prawa karnego z wymienionych art.

                Spektakularnym skandalem jest pogwałcenie prawa przez osoby będące funkcjonariuszami państwowymi (prokuratorami), do których powinno się mieć bezwzględne zaufanie co do rzetelności prowadzenia postępowania przygotowawczego.

                Takie osoby muszą być wykluczone z możliwości dokonywania następnych przestępstw tego typu poprzez pozbawienie ich funkcji prokuratora.(c) Anna Doris  - www.annadoris.cba.pl