Józef E. Rawicz Popławski
Jeśli czegoś nie zrozumiesz, nie oceniaj - uszanuj.
Nie wszystko jest na poziomie Twojej świadomości.
                            motto z książki - " Pogranicza Bio i Psychoenergoterapii "  J.R. Popławski


STRONA    W   TRAKCIE  KOMPLEKSOWEJ   REALIZACJIPISMA

DOKUMENTY   STANOWIĄCE   O   WIARYGODNOŚCI   TYTUŁÓW   NAUKOWYCH


Poniżej przedkładam pisma potwierdzające zgodność mojego wykształcenia
(mgr, dr i dr hab. psychologii)  i wykonywania zawodu z obowiązującym prawem w RP.
Konwencja Praska dotycząca
równoważności dyplomów

Porozumienie między ZSRR a PRL
dotyczące równoważności tytułów naukowych w bloku wschodnimwyrok Sądu Kraków - Śródmieście uznający ważność i dający prawo używania tytułów naukowych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 Dep. Prawno Traktatowy dotycz. uznawania równoważności tytułów naukowych
Ministerstwo Sprawiedliwości wydział Orzecznictwa w sprawie udzielenia wykładni art. 58 ust. 2
Pismo do Ministra Zdrowia
o zinterpretowanie statusu Medycyny Komplementarnej

Informacja Ministerstwa Zdrowia
Interpretacja Prawniczej Spółki Konsultingowej (Specjalist - Profit) dotycząca dyplomów ukończenia szkół wyższych Federacji Rosyjskiej
j. polski i j. rosyjski

Zaświadczenie o rejestrze do ewidencji działalności gospodarczej


Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
Czy działalność gospodarcza paramedyczna jest zgodna z prawem
Opinia Okręgowej Izby Lekarskiej dotycząca działalności paramedycznej

Ubezpieczenie od konsekwencji niewłaściwego leczenia


Potwierdzenie braku jakichkolwiek odszkodowań z tytułu błędów leczeniaPropozycja weryfikacji bioterapeutów prowadzących gabinety

Oferta współpracy w zakresie badań psychologicznych żołnierzy wyjeżdzających w ramach polskiego
kontyngentu do Iraku
Oferta współpracy w zakresie zwalczania depresji i zapobiegania Zespołowi Stresu Pourazowego (PTSD)    Odpowiedź Szefa Zarządu
Wojskowej Służby Zdrowia Sztabu Generalnego WPOdpowiedź Sztabu Generalnego  Naczelnego Lekarza WP

DYPLOMY
PISMA
ARTYKUłY
OSIĄGNIĘCIA
PRACE  NAUKOWE


Informuję, że na zawsze odszedłem z wykonywania zawodu lekarza medycyny naturalnej i psychologa, nie jestem czynny zawodowo, nie prowadzę działalności gospdarczej, a moja strona nie służy reklamie mojej osoby, a jedynie przedstawia patologię polskiego Wymiaru (Nie)Sprawiedliwości i świadome znęcanie się funkcjonariuszy publicznych nad jednostką społeczną, która ujawnia dowody łamania prawa przestępców w togach.


(c) Anna Doris  - www.annadoris.cba.pl