Józef E. Rawicz Popławski
Jeśli czegoś nie zrozumiesz, nie oceniaj - uszanuj.
Nie wszystko jest na poziomie Twojej świadomości.
                            motto z książki - " Pogranicza Bio i Psychoenergoterapii "  J.R. Popławski


STRONA W  TRAKCIE  KOMPLEKSOWEJ  REALIZACJI


ARCHIWUM


03.07.2009 - Wdzięczność Kardynała

19.05.2009 - Klęsla TVN

07.05.2009 - Poczatek Sukcesu

09.10.2009 - Opinia Sądowo Lekarska

6.01.2010 - Powieszony na kracie


06.11.2010 Życiorys J. Kaczyńskiego
15.02.2010 - "Fenomen" Prokuratury


  
      28.06.2010

Prawomocne uniewinnienie od bezpodstawnych zarzutów Prokuratury
naruszenia art. 58 ust. 2 o zawodzodzie lekarza

    Trwający 4 lata proces naruszenia etyki lekarskiej zakończył się 24.05.2010 r. prawomocnym wyrokiem uniewinniającym mnie a tym samym dokumentując ewidentne przestępstwo Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście - Zachód, a głównie referenta prowadzącego postępowanie przygotowawcze Edyty Kuśnierz, która wszystkie moje wnioski i protesty w procesie odrzucała apriori nie dopuszczając dowodów stanowiących o mojej niewinności, dążąc do skazania mnie za wszelką cenę.

    W toku postępowania sądowego wyszło na jaw, że z oskarżeniem mnie o to przestępstwo było za sprawą przestępczej grupy zorganizowanej na czele z moją byłą żoną Jolantą Popławską, która wykorzystując swoje układy o charakterze mafijnym doprowadziła do linczu mas medialnego, który pozbawił mnie dożywotnio możliwości wykonywania zawodu zarówno psychologa jak i lekarza Medycyny Naturalnej.

    Wyjątkowo brutalny lincz mas medialny jaki dokonała telewizja TVN na zlecenie grupy przestępczej przy współudziale Prokuratury miał na celu skompromitowania mnie w oczach opinii publicznej, pozbawienie mnie godności i honoru a to wszystko dlatego, że skuteczność moich metod jako twórcy Polskiej Medycyny Komplementarnej była szokująca czego dowodem są zeznania świadków w sprawie.

    Zawsze wierzyłem, a w tej chwili jest to udokumentowane,że są jeszcze ludzie w organach sprawiedliwości, którzy nie dali się skorumpować i trzy wyroki uniewinniające, ostatni zakończony prawomocnością udokumentowały to.

    Jestem dumny z tego, że potrafiłem obronić swojego honoru, a hańba jaka spadła na Prokuraturę musi być nagłośniona a sprawcy łamania prawa jako funkcjonariusze państwowi - surowo ukarani.

PROKURATOR EDYTA KUśNIERZ NIE MOżE WYKONYWAć ZAWODU PROKURATORA !

A  BARBARA SROKA S.S.R KTóRA WYDAłA HANIEBNY TENDENCYJNY, NIERZETELNY WYROK, WYMIERZYłA MI KARę 2 MIESIECY POZBAWIENIA WOLNOśCI WYROKIEM Z DNIA 11.12.2007 MUSI BYć POZBAWIONA IMMUNITETU SęDZIOWSKIEGO.


    Taki sam los będzie czekał ją, jak spotkał byłego sędziego Norberta Loskę, który tendencyjnie oceniając nierzetelnie i licząc na bezkarność wydał pierwszy wyrok skazujący mnie na rok bezwzględnego pozbawienia wolności również z art. 58 o zawodzie lekarza.

    Wyrok ten został unieważniony w apelacji a dwa następne wyroki uniewinniające potwierdziły postawę sędziego jako przestępcy.

NORBERT LOSKA ZOSTAł POZBAIONY IMMUNITETU SęDZIOWSKIEGO.
NORBERT LOSKA JUż NIGDY NIKOGO NIE SKRZYWDZI SKAZUJąCYM WYROKIEM

    Współczuję klientom Norberta Loski, który jeszcze nie rozstał się z togą, zamieniając ją na togę adwokacką.
Funkcjonariusz państwowy głównie w wymiarze sprawiedliwości jest najgorszym przestępcą w ocenie prawa.

    Poniżej zamieszczam prawomocny wyrok z dnia 24.05.2010 dla zapoznania się Państwa z całą prawdą i z tragedią jaka mnie dotknęła. Myślę, że temat nie został jeszcze wyczerpany, jako że wytoczyłem szereg procesów przeciwko frunkcjonariuszą łamiącym prawo i już za chwilę zamieszczę akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Nowa Huta przeciwko działaniu funkcjoariuszy służby więziennej , służb medycznych i Prokuratury w celu pozbawienia mnie życia za murem, gdzie również odbywałem karę za niespłacone długi mojej byłej żony członka tejże grupy przestępczej.
plik do podglądu w pdf

(c) Anna Doris  - www.annadoris.cba.pl