Józef E. Rawicz Popławski
Jeśli czegoś nie zrozumiesz, nie oceniaj - uszanuj.
Nie wszystko jest na poziomie Twojej świadomości.
                            motto z książki - " Pogranicza Bio i Psychoenergoterapii "  J.R. Popławski


STRONA W  TRAKCIE  KOMPLEKSOWEJ  REALIZACJI


ARCHIWUM


03.07.2009 - Wdzięczność Kardynała

19.05.2009 - Klęsla TVN

07.05.2009 - Poczatek Sukcesu

09.10.2009 - Opinia Sądowo Lekarska

06.01.2010 - Powieszony na kracie


06.11.2010Życiorys J. Kaczyńskiego
15.02.2010 - "Fenomen" Prokuratury


  
     Opinia Sądowo - Lekarska Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Moje doniesienie do Prokuratury Rejonowej  Kraków Nowa Huta sygn. akt 6 Ds 1997/07 o grupie przestepczej zorganizowanej funkcjonariuszy Służby Więziennej funkcjonujące za murem zostało dopełnione Opinią Sądowo - Lekarską Katedry i Zakładu Medycyny Sadowej i Toksykologii Sądowo - Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 09.10.2009 r., gdzie stanowisko w sprawie trwałego okaleczenia mnie na skutek zaniedbań braku etyku lekarskiej i arogancji wobec moich wniosków jest jednoznaczne.

Cytuję:

    "Analiza treści dokumentacji medycznej z leczenia Józefa Rawicz Popławskiego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego Kraków Nowa Huta w okresie od 24.08.2006 do 05.11.2007 r. pozwala dopatrzyć się w podjętych czynnościach terapeutycznych jednej zasadniczej nieprawidłowości - było nią podawanie pokrzywdzonemu cierpiącemu na wrzodową chorobę żołądka, niesteroidowych leków przeciwzapalnych(...)"

    "(...)w przypadku Józefa Rawicz Popławskiego istaniały przesłanki - obiektywnie rozpoznawalne ex ante,
a oceniane ex post - umożliwiające lekarzom Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego Kraków Nowa Huta przewidzenie możliwości u pokrzywdzonego krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Zidentyfikowane u pokrzywdzonego czynniki ryzyka krwawienia, a to wiek powyżej 60 rż. i choroba wrzodowa żołądka w wywiadzie, oraz co najistotniejsze, okresowo pojawiająca się w stolcu krew powinny skłonić lekarzy albo do podawania leków przeciwbólowych, które nie uszkadzają błony śluzowej żołądka, np. tramadolu, albo do stosowania wraz z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi inhibitorów pompy protonowej, działających osłonowo na błonę śluzową żołądka."

    "(...) zaniechanie podania przez nich inhibitora pompy protonowej nalezy traktować naszym zdaniem,
w kategorii błędu leczniczego, który doprowadził do powstania u Józefa Rawicz Popławskiego wrzodów
i ostatecznie krwawienie z nich. Naszym zdanie takie postępowanie nie tylko cechowało się nienalezytą starannościa i było niezgodne z przyjętymi w medycynie zasadami ostrożności lecz również narażało pokrzywdzonego na bezposrednie niebezpieczeństwo cięzkiego uszczerbku na zdrowiu."

    "(...) w otrzymanej dokumentacji medycznej pokrzywdzonego z Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego Kraków Nowa Huta stwierdziliśmy liczne nieprawidłowości, wynikające z niedbałości z jaką ją prowadzono: z uchybień formalnych należy przede wszystkim wskazać nieopisywanie stanu przedmiotowego chorego podczas każdej konsultacji lekarskiej, małą czytelność wpisów i braki godzin przy datach wpisów, a wśród uchybień o charakterze materialnym wymienić trzeba zwlaszcza lakoniczność większości wpisów."

Powyższa opinia potwierdza moje trwałe okaleczenie w Zakładzie Karnym uznane przez Komisję d/s Orzecznictwa Niepełnosprawności przyznając mi I grupę inwalidzką z brakiem możliwości samodzielnej egzystencji.

A oto lista grupy osób wzajemnej adoracji i jednomyślnego działania jak dotychczas bezkarnie pacyfikujący więźniów, których nigdy żadne wnioski, prośby nie były zasadne:

1. dyrektor Zakładu Karnego Kraków Nowa Huta (Ruszcza) - ppłk. Andrzej Duda
2. dr med. Stanisław Duda
3. lek. med. Mariusz Szczęsny
4. psych. - nazwisko utajnione - nigdy nie podano mi go do wiadomości
5. kpt. Gustaw Kopieniak penitencjarny - wcześniej mój wychowawca
6. dr med. Katarzyna Leśniak - dyrektor Szpitala Więziennego Aresztu Śledczego Montelupich
7. dyrektor Aresztu Śledczego płk. mgr Stanisław Potoczny
8. zastępca dyr. Aresztu Śledczego mjr. Konieczny
9. dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej ppłk. mgr Zygmunt Lizak - główny sprawca niesprawiedliwych negatywnych opinii jako kończący instancję odwoławczą
10. SSO Wydział Penitencjarny etatowy Sędzia Zakładu Karnego Wiesław Henrych, który na podstawie sfabrykowanych dowodów funkcjonariuszy Służby Więziennej i lekarzy wydawał haniebne wyroki uniemożliwiające otrzymania przerwy w karze, jak również warunkowego wcześniejszego zwolnienia.

      Wierzę, że mój przykład okaleczenia mnie i linczu podczas odbywania niezasłużonej kary rozpocznie serie przypadków (łącznie ze zgonami), jakie miały miejsce za murami więziennymi Aresztu Śledczego i Zakładu Karnego Kraków Nowa Huta.

Poniżej zamieszczam kompromitujące a jednocześnie tragiczne w skutkach pismo jedno z kilkuset, które dokumentuje zdehumanizowaną i wynaturzoną postawę Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie ppłk. mgr Zygmunta Lizaka, który jako najwyższa instancja zatwierdzał pastwienie się funkcjonariuszy nad więźniami i odbierał im mozliwość dochodzenia swoich praw gwarantowanych kodeksem.(c) Anna Doris  - www.annadoris.cba.pl