Józef E. Rawicz Popławski
Jeśli czegoś nie zrozumiesz, nie oceniaj - uszanuj.
Nie wszystko jest na poziomie Twojej świadomości.
                             motto z książki - " Pogranicza Bio i Psychoenergoterapii "  J.R. Popławski


STRONA  W  TRAKCIE   KOMPLEKSOWEJ  REALIZACJIO MNIE

     Nie chodzi o karierę - chodzi o zasady.
                                         Bez kariery mogę żyć - bez zasad  NIEDyplomy
Pisma
Artykuły
Osiągnięcia
Prace Naukowe   Urodziłem i wychowałem się
w   Białej   Podlaskiej,   gdzie
skończyłem Gimnazjum i Liceum
 
im. J.I. Kraszewskiego. Następnie rozpocząłem studia na Politechnice Krakowskiej.

W roku 1993 rozpocząłem studia na Rosyjskiej Akademii Nauk z psychologii
i ukończyłem je w 1999 otrzymując
tytuł
magistra psychologii.


Równocześnie studiowałem na Intercolage Amerykańsko-Rosyjskiej Uczelni i ukończyłem studia licencjackie  o specjalności psychologa i posiadam
tytuł lekarza licencjonowanego medycyny naturalnej.
Józefowi Rawicz Popławskiemu
twórcy Polskiej Medycyny Komplementarnej nagrodzonemu za wyjątkową skuteczność uzdrawiania
Redakcja Uzdrawiacza
 Bydgoszcz 2.10.1999 r.


W 2001 ukończyłem dwuletnie studia podyplomowe i w dniu 21 września tego roku uzyskałem kwalifikacje psychologa - praktyka oraz w dniu 24 września psychologa - psychoterapeuty.

W dniu 12 listopada 2001 otrzymałem tytuł naukowy
doktora nauk psychologicznych.


W dniu 4 grudnia 2003 broniłem pracy habilitacyjnej i uzyskałem tytuł
doktora habilitowanego psychologii stosowanej.

Konwencja Praska z 7 czerwca 1972 daje gwarancje równoważności dokumentów ukończenia  szkół średnich i wyższych , a także dokumentów
o nadawaniu stopni i tytułów naukowych - miedzy innymi przez

 PRL i ZSRR.

Konwencja ta  obowiązuje do chwili obecnej i Polska musi uznawać dyplomy i stopnie naukowe uzyskane w krajach byłego bloku   wschodniego
i nie może ich kwestionować, nie wymagają one też potwierdzenia  ich równoważności.

patrz Dziennik Ustaw nr 5, 19.02. 1975 pozycja 28


Józefowi Rawicz Popławskiemu
za połączenie tradycyjnych metod samoleczenia z nowatorskimi metodami naturoterapii
Redakcja Uzdrawiacza
Gdańsk 15.10.1999 r.


Następnym, obowiązującym i niepodważalnym dokumentem jest porozumienie podpisane w Warszawie dnia 10 maja 1974 między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach
i tytułach naukowych wydawanych w PRL i ZSRR
patrz Dziennik Ustaw nr 4, Warszawa  13.02.1975 pozycja 14 i 15.


Usankcjonowaniem powyższego jest wyrok Sądu Rejonowego dla
Krakowa - Śródmieścia syg. akt XW 1347/04/S z dnia 21.10.2004
którego konkluzją jest stwierdzenie :


"Józef Rawicz Popławski ma pełne prawo używać uzyskanych za granicą tytułów i stopni naukowych".


Józefowi Rawicz Popławskiemu
za popularyzację hipnozy Ericksona w miesięczniku "Uzdrawiacz"
Redaktor naczelny Stanisław Leśny
26.02.2000 r.


W dniu 31 października 2001 roku w Moskwie została podpisana umowa
o współpracy naukowo-praktycznej między Wszechrosyjskim Naukowo-Badawczym Centrum Tradycyjnej Medycyny Ludowej "Eniom" funkcjonującym na podstawie ustawodastwa Federacji Rosyjskiej a Centrum Medycyny Komplementarnej i Psychologii Stosowanej reprezentowanej przez
dr Józefa Rawicz Popławskiego.


Od 2004 roku jestem pracownikiem naukowym Rosyjskiej Akademii Nauk
w Katedrze Psychologii Stosowanej prof. Aftandila Anuaszwili.
Współpraca ta istnieje do chwili obecnej.

Wszystkie dokumenty z wglądem w ich treść znajdują się w załącznikach
dyplomy, pisma, artykuły, osiągnięcia, prace naukowe.

Informuję, że od 2004 roku zakończyłem działalność medyczną, w związku z czym nie jestem już czynnym lekarzem,  jakkolwiek nigdy nie zakazano mi zamknąć gabinetów, albowiem mam pełne prawo używać tytułu lekarza, diagnozować i leczyć, był to tylko i wyłącznie mój wybór. 

Ponieważ w wyniku haniebnego działania Prokuratury i TVN jako korporacyjnej solidarności przestępczej na zawsze odszedłem z zawodu psychologa i lekarza med. naturalnej legitymującego się najwyższymi osiągnięciami w leczeniu najcięższych przypadków chorobowych,  informuję że od tego momentu moich byłych i potencjalnych pacjentów będą leczyć ci, prokuratorzy, którzy wyleczyli mnie z leczenia chorych i pozbawili   serca do zawodu.Z wyrazami uznania za wieloletnią pracę i poświęcenie się Medycynie Holistycznej dr J. Rawicz Popławskiemu
Redaktor Naczelny "Uzdrawiacza" Stanisław Leśny
dr Targów Medycyny Naturalnej mgr Stanisław Kiełkowski
Częstochowa 13.04.2003 r.dr J. Rawicz Popławskiemu
twórcy Polskiej Medycyny Komplementarnej
za  wybitne osiągnięcia terapeutyczne
Redaktor Naczelny "Uzdrawiacza" Stanisław Leśny
Prezes Federacji Stowarzyszenia Radiestetów Aleksander Kaczmarek
"Człowiek - Natura - Tajemnice życia"
Bydgoszcz 12.04.2003 r.Informuję, że na zawsze odszedłem z wykonywania zawodu lekarza medycyny naturalnej i psychologa, nie jestem czynny zawodowo, nie prowadzę działalności gospdarczej, a moja strona nie służy reklamie mojej osoby, a jedynie przedstawia patologię polskiego Wymiaru (Nie)Sprawiedliwości i świadome znęcanie się funkcjonariuszy publicznych nad jednostką społeczną, która ujawnia dowody łamania prawa przestępców w togach.


(c) Anna Doris  - www.annadoris.cba.pl