Józef E. Rawicz Popławski
Jeśli czegoś nie zrozumiesz, nie oceniaj - uszanuj.
Nie wszystko jest na poziomie Twojej świadomości.
motto z ksiazki  - " Pogranicza  Bio i Psychoenergoterapii "  J.R. PopławskiParacelsus
                                    - ojciec Med. Naturalnej
Medicus curat, natura sanat 

- lekarz leczy, natura uzdrawia.

wyzwolenie

STRONA    W   TRAKCIE  KOMPLEKSOWEJ   REALIZACJI


MEDYCYNA     NATURALNA    I    JEJ    METODY    LECZENIA

 
Komu powierzyć swe zdrowie
 -   problem to nie mały

 bo  lekarz niedoświadczony 
  - to kat doskonały ".

Ludwik Jerzy Kern

                          prof. J. Aleksandrowicz
"Liczą  się efekty uzdrawiające, liczy się zdrowie człowieka - metody jakimi ten cel  osiągnięto   są   drugorzędne".

 Zdrowie to nie wszystko,
ale bez zdrowia
wszystko jest niczym ".
                                       Arthur Schopenhauer

Niepokonany

Medycyna Naturalna,

  Alternatywna, Niekonwencjonalna    


             - jest to zespół zagadnień związanych z leczeniem człowieka  tylko          
        metodami naturalnymi. Leczenie Medycyną Naturalną obejmuje zarówno
        leczenie ciała, psychiki jak i duszy, inaczej mówiąc zgodnie z prawami 
        medycyny naturalnej leczenie ciała odbywa się równocześnie
        z  diagnozowaniem i leczeniem duszy.

            Medycyna Naturalna to dział obejmujący różnego rodzaju metody
        lecznicze. Przez jednych zwana jest Medycyną Naturalną przez innych
        Niekonwencjonalną.

            Wyodrębniona została jako Alternatywna Medycyny tzw. Akademickiej
        czy też Tradycyjnej. Ostatnio coraz częściej te dwa odrębne kierunki
        uzupełniają się, chociaż nie bez trudności, kontrowersji i zażartych
        polemik. Trudno przekreślić dokonania medycyny tradycyjnej
        i w żadnym wypadku zrobić tego nie można. Dzięki niej mamy dostęp 
        do leków  szybko działających i ratujących życie. Mamy szczepienia
        ochronne , znacznie też spadła śmiertelność, jednocześnie jest też
        problem szkodliwości  leków chemicznych i powstawanie
        nieodwracalnych skutków ubocznych po stosowaniu niektórych z nich.

     
      Nadużywanie antybiotyków przyczyniło się do spadku odporności, pojawiły się trudne w leczeniu grzybice, rozwinęły się choroby psychosomatyczne, alergie, nałogi, nowotwory jako wynik nieprzystosowania organizmu ludzkiego do tempa zmian cywilizacyjnych i skażenia środowiska.
      To wszystko spowodowało, że po okresie bezkrytycznej wiary w lek chemiczny zaczęto zauważać jego obosieczność. Nastąpił zwrot w kierunku medycyny bliższej człowiekowi, traktującej go całościowo, a nie jako wybraną jednostkę chorobową. Coraz częściej lekarz klasyczny docenia i stosuje którąś z technik Medycyny Niekonwencjonalnej, uzupełniając ją wiedzą i środkami klasycznymi. Dzieje się tak jednak jeszcze za rzadko.

      Można by rzec, iż obydwie Medycyny (i ta Klasyczna, i ta Alternatywna) na dzień dzisiejszy gardzą sobą.
O wiele bardziej potrzebna jest synteza różnych punktów widzenia do  stworzenia nowego, znacznie szerszego obrazu całościowego. A wszystko po to, by bardziej zrozumieć istotę chorób, aby pomóc choremu nie narażając go na powstanie nowego schorzenia. Po to by leczyć i ciało i ducha.

       Leczenie Medycyną Naturalną powinno przebiegać wg zasad i pod nadzorem doświadczonego i posiadającego wymagane uprawnienia lekarza Medycyny Naturalnej. Tylko dobry lekarz  lub terapeuta posiadający ogrom  wiedzy z zakresu medycyny dzisiejszej i Medycyny Naturalnej potrafi odpowiednio pomóc osobie wymagającej leczenia.


     
      Polska Medycyna Komplementarna (dr J. Rawicz - Popławskiego) zawierająca elementy zasad leczenia holistycznego wszystkich medycyn świata i homeopatii podpartej diagnozą kirlianowską, irydologiczną i medycyną laserowo - magnetyczną, polegała na zasadzie 3-6  kolejnych w okresie miesiąca wizyt.

     Obowiązującą zasadą w Gabinecie Medycyny Alternatywnej dr Rawicz - Popławskiego było oświadczenie pacjenta z jego włanoręcznym podpisem i przyjęciem do wiadomości, że proponowane leczenie w tym gabinecie nie jest leczeniem w rozumieniu Medycyny Akademickiej, a terapią holityczną, opartą na zasadach Polskiej Medycyny Komplementarnej dr J. Rawicz Popławskiego.

      Pierwsza wizyta i jej efekty decydowały o dalszym leczeniu i wyprowadzeniu pacjenta z chorób ujawnionych w wywiadzie i diagnozie i była płatna wówczas, jeżeli były natychmiastowe efekty terapeutyczne potwierdzone przez pacjenta.

      Stosowanie tych metod w Gabinecie Medycyny Komplementarnej przez dr Rawicz Popławskiego było potwierdzone ponad 80% wyleczeniem z dolegliwości. Warunkiem jednak było zastosowanie się do zaleceń lekarza  tejże  Medycyny.

      Przerwanie leczenia mogło przywrócić poprzedni stan z przed zabiegów o czym każdego pacjenta informowałem.

Warunkiem podjęcia się przeze mnie leczenia dziecka do 18 roku życia był kategoryczny obowiązek obecności opiekuna prawnego w gabinecie od początku wizyty i zabiegu do jego końca. Nigdy nie przyjąłem dziecka bez obecności rodziców. Obowiązkiem rodziców było podpisanie karty pacjenta w imieniu dziecka jako osoby dorosłej wyrażającej zgodę na przeprowadzenie zabiegu i moje metody leczenia.

Informuję, że od 2004 roku zakończyłem działalność medyczną, w związku z czym nie jestem już czynnym lekarzem,  jakkolwiek nigdy nie zakazano mi zamknąć gabinetów, albowiem mam pełne prawo używać tytułu lekarza, diagnozować
i leczyć, był to tylko i wyłącznie mój wybór.


Ponieważ w wyniku haniebnego działania Prokuratury i TVN jako korporacyjnej solidarności przestępczej na zawsze odszedłem z zawodu psychologa i lekarza med. naturalnej legitymującego się najwyższymi osiągnięciami w leczeniu najcięższych przypadków chorobowych,  informuję że od tego momentu moich byłych i potencjalnych pacjentów będą leczyć ci, prokuratorzy, którzy wyleczyli mnie z leczenia chorych i pozbawili   serca do zawodu.


    
       Moją ambicją było leczenie nieuleczalnego, przypadków trudnych i tych,
w których Medycyna Akademicka była bezsilna,
dlatego moją dewizą było przywrócenie radości życia.

                                                                                                                     /-/ J. Rawicz PopławskiInformuję, że na zawsze odszedłem z wykonywania zawodu lekarza medycyny naturalnej i psychologa, nie jestem czynny zawodowo, nie prowadzę działalności gospdarczej, a moja strona nie służy reklamie mojej osoby, a jedynie przedstawia patologię polskiego Wymiaru (Nie)Sprawiedliwości i świadome znęcanie się funkcjonariuszy publicznych nad jednostką społeczną, która ujawnia dowody łamania prawa przestępców w togach.


(c) Anna Doris  - www.annadoris.cba.pl