Józef E. Rawicz Popławski
Jeśli czegoś nie zrozumiesz, nie oceniaj - uszanuj.
Nie wszystko jest na poziomie Twojej świadomości.
                              motto z książki - " Pogranicza Bio i Psychoenergoterapii "  J.R. Popławski


STRONA W  TRAKCIE  KOMPLEKSOWEJ  REALIZACJI


LOSY DZIECKA W PANSTWIE PRAWA


    Poniżej zamieszczam kika listów mojej córki z całej setki pism, w których zwraca się ona do różnych instytucji o pomoc w swojej tragedii życiowej, przedstawiając nienawistny stosunek matki do dziecka jak i żony do męża.

    Żadne z tych pism nie pomogło ani mojej córce ani mnie, wszystkie zostały potraktowane obojętnie, nawet krzyk bezsilności dziecka, które w swojej niemocy pisało o popełnieniu samobójstwa nie wzruszyło nikogo, nikt nie wyciągnął ręki, nie zainteresował się niewinnym niczemu dzieckiem.

   Ja za murem więziennym nie miałem możliwości zrobienia niczego, aby pomóc swojemu dziecku,
a matka, która powinna zaopiekować się córką oddała ją do Domu Dziecka, by móc uwolnić się od obowiązków, zabawiać w środowisku przestępczym i zagarnąć majątek mój i córki.
   
  Sprzedała majątek dziecka darowany przeze mnie swojemu konkubentowi Januszowi Sz. za kwotę 990.000 tys. zł, mimo tak wysokiej kwoty jaką posiadła nie spłaciła swojego długu (19 stys. zł), za który dostałem wyrok na 2 lata.

     Brak pomocy ze strony państwa, telewizji, Kościoła, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zniszczyło moje dziecko, które borykając się samo z bólem, samotnością i depresją stało się innym człowiekiem, nie potrafiącym wrócić do normalnego życia.

    To zmusiło mnie do założenia Fundacji Przeciw Bezprawiu Sądu, Prokuratury i Służb Więziennych.

    Zrobię wszystko, aby niezawisłość  Prokuratora i Sędziego nie była zamieniana w bezkarność.

List córki do matki
29.11.2005 r.
plik w pdf


Pismo córki do Sądu Okręgowego -
bezsilnego i zrozpaczonego dziecka
skatowanego przez wyrodną matkę
29.08.2006
plik w pdf


Pismo córki do Biura Rzecznika Praw Dziecka z błagalną prośbą o pomoc
i "ukrucenie bezkarności tej mafijnej prostytuytki"
19.10.2006
plik w pdf


List córki do ojca  06.03.2008 r.
(3 dni po moim wyjściu z więzienia, po tym liście córka uciekła)
plik w pdf


Pismo Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka - jeżeli wierzycie że jest ona  powołana do pomocy ludziom -zapomnijcie
plik w pdf

plik w pdf

nagrania rozmów do odsłuchania

rozmowa nr 1

rozmowa nr 2
Treść nagranej rozmowy telefonicznej stanowiącej
o nienawistnym stosunku matki do dziecka czyli
p. mgr Pedagogiki i Wychowania Obronnego, która posługuję się językiem odbiegającym od języka
 kobiety po studiach.
04.04.2008 r.

Nic dziwnego że Sąd Rejonowy  pozbawił matki praw do dziecka za wynaturzoną postawę gdyż, cyt.
"powieżenie nawet tymczasowej pieczy nad małoletnią jej matce byłoby sprzeczne z dobrem małoletniej"
nagranie z którego można usłyszeć jak zachowuje się Jolanta P. po narkotykach, "prawidłowy" przykład matki