Józef E. Rawicz Popławski
Jeśli czegoś nie zrozumiesz, nie oceniaj - uszanuj.
Nie wszystko jest na poziomie Twojej świadomości.
                            motto z książki - " Pogranicza Bio i Psychoenergoterapii "  J.R. Popławski


STRONA W  TRAKCIE  KOMPLEKSOWEJ  REALIZACJI


ARCHIWUM


03.07.2009 - Wdzięczność Kardynała

19.05.2009 - Klęsla TVN

07.05.2009 - Poczatek Sukcesu

09.10.2009 - Opinia Sądowo Lekarska

6.01.2010 - Powieszony na kracie


06.11.2010 -  Życiorys J. Kaczyńskiego
15.02.2010 - "Fenomen" Prokuratury


  
     20.07.2010

Haniebna kompromitacja TVN
TVN pod Sąd


    Naiwni i niedouczeni redaktorzy Krzysztof Bursztyn i Barbara Pajchert przyczynili się do klęski i kompromitacji TVN doprowadzając do mas medialnego linczu i naruszenia moich dóbr osobistych.

Redaktorzy ci wynajęci przez przestępczą grupę zorganizowaną staną wkrótce przed Sądem, gdzie będę domagał się najsurowszej kary. Dość fałszerstwa i bezkarności.

Duet ten wykradł z archiwum TV Wisła materiały stanowiące moją własność archiwalną i sfabrykowali je nadając im negatywną interpretację. Jest to oszustwo i złodziejstwo, nie mówiąc już o złamaniu podstawowych zasad etyki dziennikarskiej.

Ponieważ nikt w tym państwie nie zapewnia praw konstytucyjnych człowieka postanowiłem zapewnić wszystkim ofiarom skorumpowanego i nierzetelnego procesu a w szczególności sfabrykowanych zarzutów kończących się uniewinnieniem jako prezes Fundacji Support Center - Fundacji przeciwko bezprawiu Prokuratór, Sądów i Służb Więziennych.

Moje uniewinniające wyroki i kończący proces 24.05.2010 z klauzulą prawomocności stawia w stan oskarżenia wszystkich, którzy byli związani korporacyjną solidarnością przestępczą w tej sprawie w stan oskarżenia a to:

1. Rzecznika Prokuratury Okręgowej w Krakowie Bogusławę Marcinkowską za nierespektowanie wyroku  Trybunału Konstytucyjnego z 26.11.2003  sk  22/02  i za spowodowanie mas medialnego linczu w zmowie z TVN i innymi mas mediami.

2. Edytę Kuśnierz za nierzetelne, tendencyjne prowadzenie postępowania przygotowawczego i przy braku jakichkolwiek znamion przestępstwa przedstawienie zarzutów, które były scenariuszem skazania mnie za wszelką cenę przez przestępczą grupę o charakterze mafijnym.

3. Sędzinę Barbarę Sroka za nierzetelne, tendencyjne prowadzenie procesu i bezpodstawne skazanie mnie na karę 2 - miesięcznego bezwzględnego pozbawienia wolności.

Pozostałe osoby będą ujętę na mojej czarnej liście grupy przestępczej i również będą oskarżeni o łamanie prawa jako funkcjonariusze państwowi do których powinno się mieć zaufanie a nie lęk przed ich bezkarnością.

Żenująca jest zaciekła postawa Prokuratury broniącej swojego stanowiska przestepcy w sytuacji ewidentnego, udokumentowanego braku zarzutów przestępstwa widma.

Należy położyć kres korporacyjnej solidarności przestępczej krakowskiej Prokuratury i TVN. Jej szokująca dotychczasowa bezkarność i arogancja poniosła hanbiebną kleskę w zderzeniu z prawdą materialną (obiektywną) dzięki sędziom którzy nie ulegli presji tej grupy i staneli na wysokości zadania jakie oczekiwało od nich społeczeństwo, a więc rzetelny proces i zwycięstwo prawdy nad sfabrykowanymi zarzutami.

Skuteczność jest jedyną miarą prawdy.

Moi wrogowie na nic innego nie zasłużyli jak tylko na to abym żył zdrowo i aktywnie oraz odnosił sukcesy w walce z bezprawiem, bezkarnością i arogancją organów ścigania. Wierzę w to, że po moim sukcesie i udokumentowaniu że jeden przeciwko wszystkim może odnieść spektakularny sukces zmobilizuje wszystkich poszkodowanych i wątpiących, że prawda materialna może zwycięzyć do szukania pomocy, wsparcia w mojej Fundacji, gdzie jestem nieprzejednanym wrogiem bezprawia.

Prokuratura zamiast być organem publicznego zaufania staje się zagrożeniem porządku publicznego jak za czasów okupacji - lęk przed aresztowaniem człowieka niewinnego w każdej chwili. Wzywam wszystkich dotkniętych tą patologią o kontakt w celu położenia kresu arogancji i bezkarności Prokuratury. Historia uczy że takie potegi jak Imperium Rzymskie upadło a zatem i korporacyjna solidarność przestępcza prokuratorsko - mas medialna musi ponieść klęskę i zasłużoną karę.Ponieważ w wyniku haniebnego działania Prokuratury i TVN jako korporacyjnej solidarności przestępczej

na zawsze odszedłem z zawodu psychologa i lekarza med. naturalnej legitymującego się najwyższymi osiągnięciami w leczeniu najcięższych przypadków chorobowych,

 informuję że od tego momentu moich byłych i potencjalnych pacjentów będą leczyć ci, prokuratorzy, którzy wyleczyli mnie z leczenia chorych i pozbawili   serca do zawodu.Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich czytelników i zapraszam do uczty zwycięstwa nad wynaturzeniem i łobuzerstwem.(c) Anna Doris  - www.annadoris.cba.pl