Józef E. Rawicz Popławski
Jeśli czegoś nie zrozumiesz, nie oceniaj - uszanuj.
Nie wszystko jest na poziomie Twojej świadomości.
                            motto z książki - " Pogranicza Bio i Psychoenergoterapii "  J.R. Popławski


STRONA W  TRAKCIE  KOMPLEKSOWEJ  REALIZACJI


ARCHIWUM


03.07.2009 - Wdzięczność Kardynała

19.05.2009 - Klęsla TVN

07.05.2009 - Poczatek Sukcesu

09.10.2009 - Opinia Sądowo Lekarska

06.01.2010 - Powieszony na kracie


06.11.2010Życiorys J. Kaczyńskiego
15.02.2010 - "Fenomen" Prokuratury


 
Finalny Sukces
- Druzgocąca klęska TVN 
19.05.2009


W dniu dzisiejszym tj. 19.05.2009 o godz. 10.00 został ogłoszony wyrok uniewinniający mnie o naruszenie art. 58 ust.2 o zawodzie lekarza a tym samym udowodnienie bezpodstawnego oskarżenia przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście o rzekome przestępstwo z doniesienia podstępnego i nierzetelnego dziennikarza TVN
Krzysztofa Bursztyna.

            Rzetelność procesu po apelacji dowiodła, że w tym kraju można liczyć na sprawiedliwy wyrok w przypadku udokumentowania swojej niewinności.

            Hańba jakiej dopuściła się telewizja TVN jak również Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście a w ślad za nimi czasopisma i reszta mas mediów musi się zakończyć wyrokiem skazującym za naruszenie moich dóbr osobistych i poniżenie mnie w oczach opinii publicznej.

            Ten trwający trzy lata lincz mas medialny nie przywróci mi nigdy do końca mojego dobrego imienia pomimo, że  nie dopuściłem się popełnienia przestępstwa.

            Nasze chore prawo przyzwalające na zniszczenie image człowieka uczciwego przez Prokuraturę  i mas media dopuszcza dochodzenie swoich praw w drodze sądowej o naruszenie art. 212 i 216 kk jednak nigdy nie przywróci dobrego imienia sprzed działań zamierzonych do zniszczenia człowieka.
 
                Informuję Państwa, że w tej sytuacji mojego spektakularnego sukcesu w najbliższym czasie zostanie podana do wiadomości publicznej lista osób, którzy przyczynili się do zniszczenia mojego statusu i usiłowali poniżyć mnie w oczach opinii publicznej a w stosunku do których zostanie sporządzony akt oskarżenia o przestępstwo karne.
 

Wyrok  Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział II Karny z dnia 19.05.2009 r. sygn. akt.
II K/722/08/S skompromitował dyletanctwo wiedzy prawniczej, nierzetelność i tendencyjność w postępowaniu przygotowawczym p. Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Edyty Kuśnierz która bezpodstawnie łamiąc świadomie prawo przedstawiła mi zarzuty przestępstwa z art. 58 ust. 2 ustawy
o zawodzie lekarza, co doprowadziło do tendencyjnego i nierzetelnego procesu postpolitującego moje dobre imię i utratę zaufania publicznego.


    Popierając bezpodstawne doniesienie TVN do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście wyczerpała ona swą postawą znamiona przestępstwa art. 231 § 1 kk (nadużycie funkcji)  w związku z art. 7 kpk (dowolna a nie swobodna ocena materiału dowodowego) licząc na bezkarność.

    Poniżej zamieszczam dla udokumentowania powyższego i zachęcenia do zapoznania się z treścią wyroku niektóre jego fragmenty:

    "(...) należy podkreślić iż gabinet prowadzony przez Józefa Rawicz Popławskiego nie był gabinetem medycyny akademickiej (konwencjonalnej), a gabinetem paramedycznym, gabinetem, w którym stosowano medycynę naturalną (...) zatem klient gabinetu nie miał żadnych watpliwości, co do tego, że będą stosowane względem niego sposoby leczenia naturalnego, a nie metody lecznicze medycyny konwencjonalnej. Co więcej jak wynika z ustaleń Sądu, pacjenci przyjmowali to do wiadomości podpisując odpowiednie oświadczenie.
I takie właśnie oświadczenie podpisał również Krzysztof Bursztyn."    "Należy w przekonaniu tutejszego Sądu wyraźnie podkreślić, że niedopuszczalne jest uproszczenie do którego niestety chyba dochodziło, że oskarżony miał podając sie za lekarza prowadzić gabinet lekarski. Taka teza jest niedopuszczalna na gruncie ustaleń faktycznych Sądu. Oskarżony bowiem jak to wyżej wykazano nie podawał się za lekarza i nie prowadził gabinetu lekarskiego. Natomiast prowadził gabinet leczenia metodami naturalnymi i nie używał tytułu lekarza medycyny akademickiej".

    "Także istotne dla sprawy jest stanowisko zajęte przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie w piśmie zalegającym na k 468. Otóż z treści tego pisma wynika, że działalność paramedyczna nie podlega ustawie
o zawodzie lekarza i dentysty.
A więc oczywiste stało się dla tutejszego Sądu, że skoro oskarżony jak to wykazano prowadził działalność paramedyczną, to w ogóle nie można mu czynić zarzutu
z ustawy o zawodzie lekarza i dentysty a taki właśnie zarzut postawiono mu w akcie oskarżenia.


    "(...) działalność paramedyczna pod nazwą Centrum Medycyny Komplementarnej i Psychologii Stosowanej; przedmiotowy wpis ... został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..." Zatem należy mieć na względzie, że działalność gospodarcza prowadzona przez oskarżonego była legalna i prawidłowo zarejestrowana".

    "Tutejszy Sąd zważył również na tę okoliczność, iż oskarżony Józef Rawicz Popławski był uprawniony do używania tytułu lekarza medycyny naturalnej. Okoliczność ta wynika z treści wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział X Grodzki z dnia 21.10.2004 r. sygn.
XW 1347/04/S. Zatem oskarżony posiada tytuł lekarza medycyny naturalnej i stąd też prowadził gabinet medycyny naturalnej (paramedycyny) do czego był uprawniony".


    "Z tych właśnie względów wyżej omówionych Sąd zdecydował się na uniewinnienie oskarżonego od stawianego mu zarzutu".

    Jakkolwiek wyrok uwolnił mnie od bezpodstawnych zarzutów to konsekwencje 3-letniego mas medialnego linczu nigdy już nie przywróci mi mojego statusu zaufania pacjentów i na zawsze pozbawiły mnie serca do wykonywanego  zawodu lekarza naturopaty.
 
    (c) Anna Doris  - www.annadoris.cba.pl