Józef E. Rawicz Popławski
Jeśli czegoś nie zrozumiesz, nie oceniaj - uszanuj.
Nie wszystko jest na poziomie Twojej świadomości.
                             motto z książki - " Pogranicza Bio i Psychoenergoterapii "  J.R. Popławski


STRONA    W   TRAKCIE  KOMPLEKSOWEJ   REALIZACJIDYPLOMY

Zamieszczam poniżej wszystkie moje tytuły naukowe, które zgodnie z międzynarodowym prawem (Konwencja Praska 1972 i Porozumienie o uznawalności dyplomów i tytułów naukowych pomiędzy ZSRR a PRL z roku  1974) są ważne bez nostryfikacji i dają prawo ich używania
w Polsce, czego potwierdzeniem jest wyrok sądowy i  pisma Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.tytuł magisterski psychologa psychologii
stosowanej
tłumaczenie>>


podyplomowe studia specjalistyczne
uprawniające do wykonywania zawodu
psychologa praktyka
tłumaczenie>>podyplomowe studia specjalistyczne
uprawniające do wykonywania zawodu psychologa psychoterapeuty
tłumaczenie>>
zaproszenie na obronę doktoratu
tłumaczenie>>


doktorat z psychologii
tłumaczenie>>


doktorat z psychologii
tłumaczenie>>
rejestracja doktoratu w Sankt Petersburgu za numerem No B9-13524
z tłum. na j. angielski i j. niemiecki
tłumaczenie j. angeielski>>
tłumaczenie j. niemiecki>>zaproszenie na obronę pracy habilitacyjnej wraz z opłatami za przewód  i obronę
tłumaczenie>>praca doktorska
tłumaczenie>>
diagnozowanie chorób metodą
dr Ackermana - uprawnienia hiropraktycznediagnoza stanu zdrowia wg Kirlianadiagram diagnostyczny z poświaty bioplazmy wg
dr J. Rawicz Popławskiego


Irydologia - diagnozowanie
 z tęczówki oka


    
         oko lewe                 oko prawe
dyplom psychografologa
dyplom bioterapeutydyplom dla uzdrowiciela Spiritual Healers - certyfikat


dyplom dla uzdrowiciela Spiritual Healers - tytuł doctora
dyplom dla uzdrowiciela Spiritual Healers - tytuł professoraUdokumentowanie prawa do używania moich tytułów naukowych

DYPLOMY PISMA ARTYKUłY
OSIĄGNIĘCIA PRACE  NAUKOWE


Informuję, że na zawsze odszedłem z wykonywania zawodu lekarza medycyny naturalnej i psychologa, nie jestem czynny zawodowo, nie prowadzę działalności gospdarczej, a moja strona nie służy reklamie mojej osoby, a jedynie przedstawia patologię polskiego Wymiaru (Nie)Sprawiedliwości i świadome znęcanie się funkcjonariuszy publicznych nad jednostką społeczną, która ujawnia dowody łamania prawa przestępców w togach.


(c) Anna Doris  - www.annadoris.cba.pl